Video Montage

Video with using visual effects (VFX).

Чому відео з використанням візуальних ефектів (VFX) стали настільки популярними та бажаними в бізнесі?

Це відбувається тому, що ми живемо в епоху, коли ми споживаємо найбільше інформації в візуальному форматі.

Всі ми вже давно звикли купувати очима.

Саме тому соціальні мережі мають настільки сильний вплив на наше життя та бізнес.

То що ж такого в VFX? Цей тип контенту зрозумілий для всіх. Фактично, це звичайні відео зняті на телефон, які ми споживаємо тонами в соціальних мережах, і вони є знайомими кожного. Це відео з відомих локаціях, де ми можемо ходити щодня. Але завдяки додаванню 3D об’єктів в ролик, ми отримуємо несподіваний і захоплюючий результат, який привертає увагу і змушує перестати прокручувати стрічку та переглянути відео до кінця.

Команда Viacosma створить будь-якій контент для вашого бізнесу, звертайтеся.
Link on this work: https://www.instagram.com/p/C56T3qrKqPh/
- - - - -

Why have videos using visual effects (VFX) become so popular and desirable in business?

This is because we live in an age where we consume the most information in a visual format.

All of us have long been used to buying with our eyes.

That is why social networks have such a strong influence on our lives and businesses.

So what is VFX? This type of content is understandable for everyone. In fact, these are common phone videos that we consume tons of on social media and are familiar to everyone. These are videos from famous locations where we can go every day. But thanks to the addition of 3D objects to the video, we get an unexpected and exciting result that attracts attention and makes you stop scrolling the tape and watch the video to the end.
Link on this work: https://www.instagram.com/p/C56T3qrKqPh/
The Viacosma team will create any content for your business, contact us.